Radionice ličnog razvoja, razvoja timova i lidera

KALENDAR OTVORENIH RADIONICA ZA 2023

UNLOCK! SELF

SEPTEMBAR 2023

Svrhovita komunikacija

Gradite povjerenje i govorite svrhovito

 • Datum: 15.09.2023.

 • Vrijeme: 09 – 14h

 • Lokacija: Unipromet Hub

 • Cijena: 200,00 BAM

 • Broj mjesta ograničen na 12

OKTOBAR 2023

Granice

Jasno izrazite svoje potrebe i zauzmite se za sebe

 • Datum: 10.10.2023.

 • Vrijeme: 09 – 14h

 • Lokacija: Unipromet Hub

 • Cijena: 200,00 BAM

 • Broj mjesta ograničen na 12

NOVEMBAR 2023

Psihološki imunitet

Izgradite nevidljivi štit za efikasnije upravljanje brigama i životnim stresorima

 • Datum: 07.11.2023.

 • Vrijeme: 09 – 14h

 • Lokacija: Unipromet Hub

 • Cijena: 200,00 BAM

 • Broj mjesta ograničen na 12

UNLOCK! TEAM

SEPTEMBAR 2023

Pit Stop: razvoj tima visokih performansi

Ključni izazovi i pitanja na koja timovi visokih performansi trebaju moći odgovoriti

 • Datum: 19.09.2023.

 • Vrijeme: 09 – 14h

 • Lokacija: Unipromet Hub

 • Cijena: 250,00 BAM

 • Broj mjesta ograničen na 12

OKTOBAR 2023

Facilitacija timskih diskusija

Razumijevanje timske dinamike tokom diskusije i gradnja kapaciteta za opstanak u Zoni frustracije

 • Datum: 17.10.2023.

 • Vrijeme: 09 – 14h

 • Lokacija: Unipromet Hub

 • Cijena: 250,00 BAM

 • Broj mjesta ograničen na 12

NOVEMBAR 2023

Simulacija timskog rada

Iskustveno učenje o timu – od strukture preko dinamike do rezultata

 • Datum: 14.11.2023.

 • Vrijeme: 09 – 14h

 • Lokacija: Unipromet Hub

 • Cijena: 250,00 BAM

 • Broj mjesta ograničen na 12

UNLOCK! LEADER

SEPTEMBAR 2023

(SF) Coaching razgovor

Dimenzija razgovaranja sa članovima tima koja jača preuzimanje odgovornosti

 • Datum: 29.09.2023.

 • Vrijeme: 09 – 14h

 • Lokacija: Unipromet Hub

 • Cijena: 300,00 BAM
 • Broj mjesta ograničen na 12

OKTOBAR 2023

Od eksperta do Team Lead-a

Kreiranje vrijednosti i autoriteta kroz ulogu leader-a kad si na početku

 • Datum: 24.10.2023.

 • Vrijeme: 09 – 14h

 • Lokacija: Unipromet Hub

 • Cijena: 300,00 BAM

 • Broj mjesta ograničen na 12

NOVEMBAR 2023

Delegiranje i osnaživanje

Nova vrijednost razultata kroz svrhovito delegiranje naslonjeno na osnaživanje

 • Datum: 21.11.2023.

 • Vrijeme: 09 – 14h

 • Lokacija: Unipromet Hub

 • Cijena: 300,00 BAM
 • Broj mjesta ograničen na 12