UNLOCK! LEADER

(SF) COACHING RAZGOVOR

Dimenzija razgovaranja sa članovima tima koja jača preuzimanje odgovornosti

Poslovne uloge polaznika radionice:

 • Voditelji i menadžeri timova koji utiču na razvoj članova tima

Radionica je idealna za osobe koje:

 • Obogate svoje vještine coaching stila vođenja i komunikacije

 • Postignu bolje rezultate kroz vođenje tima koji preuzima odgovornost za rezultat

Radionica donosi:

 • Filozofiju i model razgovaranja/vođenja (SF – Solution-Focused) koji podržava razvoj članova tima i podstiče preuzimanje odgovornosti

 • Nekoliko struktura coaching razgovora i tehnika koje će podržati nove forme razgovora sa članovima tima

 • Razumijevanje kako se postavlja izazov u coachingu i kroz njega pokreće na izvrsnost

 • Vrste pitanja koja uvode člana tima u razmišljanje i proaktivno djelovanje

 • Načine na koje se njeguje coaching kultura u timu

Coaching razgovor

Odgovornost & Buy-in

Angažiranost

Izazov i podrška

Coaching kultura

Svrhoviti rezultati

DELEGIRANJE I OSNAŽIVANJE

Nova vrijednost razultata kroz svrhovito delegiranje naslonjeno na osnaživanje

Poslovne uloge polaznika radionice:

 • Voditelji i menadžeri timova koji se susreću s poteškoćama delegiranja odgovornosti

Radionica je idealna za voditelje i menadžere timova koji žele da:

 • Postignu bolje rezultate u vođenju tima kroz sistemsko i svrhovito delegiranje

 • Utiču na razvoj tima i stvaraju više rezultata kroz efektivno i efikasno delegiranje

Radionica donosi:

 • Načela i principe potrebne za učinkovito delegiranje, te postavljanje svrhovitog plana delegiranja – kada, šta, kako, zbog čega?

 • Nivoe i strukturu delegiranja kao procesa

 • Razumijevanje kako se delegira odgovornost kroz delegiranu aktivnost

 • Analizu ličnog stila delegiranja – znaš li koristiti vrijeme učinkovito, zašto ne delegiraš, u kojoj fazi ti je najteže biti…

 • Razumijevanje kako se motivacija i osnaživanje naslanjaju na delegiranje i kako ih koristiti da se kreira tim koji raste i pravi značajne rezultate

Struktura delegiranja

Nivoi delegiranja

Delegiranje odgovornosti

Motivacija članova tima

Vrijeme i delegiranje

Razvoj tima

OD EKSPERTA DO TEAM LEAD-A

Kreiranje vrijednosti i autoriteta kroz ulogu leader-a kad si na početku

Poslovne uloge polaznika radionice:

 • Prvi put voditelj tima/menadžer ili na prelazu iz izvrsnog eksperta/specijaliste u menadžersku ulogu

 • Voditelji timova do 5 godina poslovnog iskustva

Radionica je idealna za voditelje i menadžere timova koji žele da:

 • Postignu bolje rezultate u vođenju tima kroz sistemsko alociranje vremena, energije, podrške i izazova ka članovima tima

 • Ravijaju fleksibilan i situacijski stil vođenja ljudi koji će obezbjediti da članovima tima postaju jedinke sposobne za samostalno određivanje prioriteta, preuzimanje inicijative i nezavisno rješavanje problema

Radionica donosi:

 • Razumijevanje zašto je samovođenje okosnica svakog drugog vođenja

 • Ključne dimenzije vođenja koje uvijek vrijedi imati na umu, te uvid u ključne motore moći i uticaja na ljude

 • Analizu ličnog stila vođenja – kada si u kapacitetu da multipliciraš sposobnostitima, a kojim ponašanjima radiš veću štetu nego korist

 • Model situacijskog vođenja članova tima i kada se koristi koji stil vođenja za efikasnije rezultate i usklađenije odnose u timu

 • Iskustveno učenje testiranje stilova vođenja kroz simulacije

Dimenzije vođenja tima

Situacijsko vođenje tima

Uticaj

Multipliciranje sposobnosti

Samovođenje

Svrhovito vođenje