UNLOCK! SELF

SVRHOVITA KOMUNIKACIJA

Gradite povjerenje i govorite svrhovito

Poslovne uloge polaznika radionice:

 • Svi koji su u potrebi da smisleno kreiraju povjerenje i grade uticaj sa drugim ljudima (članovima tima, klijentima…)

Radionica je idealna za osobe koje:

 • Žele naučiti kako graditi povjerenje u međuljudskim odnosima putem komunikacije
 • Nastoje kroz govor, slušanje i odnos uticati na svoje sagovornike, te graditi povjerenje i rezultate na kraju razgovora

Radionica donosi:

 • Razumijevanje dinamike unutar razgovora i korištenje tog znanja na svrhovit i psihološki siguran način koji kreira smislene odnose i održive rezultate
 • Mehanizme savladavanja prepreka u komunikaciji i emocionalnih reakcija, poput straha od konfrontacija ili izbjegavanja teških razgovora
 • Strategije gradnje odnosa s drugima kroz fer tretman i pažljivo slušanje njihovihpotreba

 • Verbalne i neverbalne komunikacijske tehnike kako bi poruke bile jasnije i sa svrhom – uticajne
 • Osjećaj sigurnosti i povjerenja u vlastite komunikacijske vještine

Formula povjerenja

Jasna komunikacija

Tehnike uticaja

Psihodinamika razgovora

Potrebe sagovornika

Podrška i izazov u razgovoru

GRANICE

Jasno izrazite svoje potrebe i zauzmite se za sebe

Poslovne uloge polaznika radionice:

 • Svi koji žele da jasno izražavaju svoje potrebe i samopouzdanije se zauzimaju zasebe

Radionica je idealna za osobe koje:

 • Osjećaju da često dopuštaju drugima da preuzmu kontrolu ili ih nadglasavaju, te žele naučiti kako jasno izražavati svoje potrebe i stavove (u situacijama poput:
  odbijanje zahtjeva, upravljanje primjedbama, neslaganje…)
 • Žele poboljšati svoje samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti

Radionica donosi:

 • Način kako da razvijaš svijest o vlastitim potrebama, željama i granicama

 • Mehnizme postavljanja zdravih granica u međuljudskim odnosima – umjesto fluidnih i krutih granica
 • Strategije upravljanja zahtjevnim situacijama koje ugrožavaju lične granice i/ili osobama koje ne poštuju postavljene granice
 • Analizu kako vlastitim ponašanje utičeš na druge, te kako potrebe izraziti na način koji je pošten, ali i osjetljiv prema drugima
 • Načela održavanja emocionalne ravnoteže – smanjenje osjećaja preplavljenosti, te povećanja sigurnost u rezultate uz više samopouzdanja i asertivnosti

Potrebe

Zdrave granice

Asertivnost

Samopouzdanje

Izgovaranje granica

Postavljanje granica

PSIHOLOŠKI IMUNITET

Izgradite nevidljivi štit za efikasnije upravljanje brigama i životnim stresorima

Poslovne uloge polaznika radionice:

 • Svi oni koji su u potrebi da razvijaju kapacitet za otpornost u susretu sa životnim i profesionalnim stresorima i brigama

Radionica je idealna za osobe koje:

 • Osjećaju da ih često opterećuju brige, stresovi i emocije, te žele naučiti kako efikasnije upravljati tim izazovima

 • Žele poboljšati svoje vještine suočavanja s neizvjesnošću i promjenama koje se javljaju u životu i poslu

Radionica donosi:

 • Načela kako da mobiliziraš 4 ključna izvora energije kako bi efikasnije istom upravljao i jačao bazu rezilijentnosti, te povećao produktivnost i kvalitet života/posla
 • Tehnike za regulaciju stresa i upravljanje brigama

 • Analizu – osvještavanje i preispitivanje negativnih obrazaca u mišljenju koji nas čine manje otpornim na stresore

 • Mehanizme osnaživanja fleksibilnost i prilagodljivost u suočavanju s promjenama i izazovima

 • Veći nivo svijesti o vlastitim emocijama i reakcijama, te mehanizme razvoja samoregulacije

Izvori energije

Vrste stresora

Regulacija energije

Fleksibilnost

Otpornost

Samosvijest